benders pocaply tygri bucksHanspa fenix avir spc dablove    |    wings ufta rafanigoblini medvedi avir thc hostivar 

SHM HK Avir Praha B

SHM HK Avir Praha B

HC Hanspaulka

HC Hanspaulka

SHM HbC Fénix Praha

SHM HbC Fénix Praha

SHM HK Avir Praha

SHM HK Avir Praha

Rafani Praha B

Rafani Praha B

Mighty Bucks Praha

Mighty Bucks Praha

HC Red Wings Mladá Boleslav

HC Red Wings Mladá Boleslav

Players of Uftaland

Players of Uftaland

HBC Hostivař B

HBC Hostivař B

SPC

SPC

Bohemia Benders Ďáblice

Bohemia Benders Ďáblice

SHM HBC Medvědi

SHM HBC Medvědi

HBC Horní Počaply

HBC Horní Počaply

SHM Goblins Praha

SHM Goblins Praha

HBC Tygři Mladá Boleslav B

HBC Tygři Mladá Boleslav B

SHM THC Praha

SHM THC Praha

SK Ďáblové Praha

SK Ďáblové Praha